Nhãn

Truyền thông xã hội

Kiếm phần thưởng tiền điện tử SGT cho nội dung của bạn! 📸🗺

SGT SelfieYo Mã thông báo vàng

Mã thông báo SelfieYo Gold (SGT) được cập nhật trên bản cập nhật ứng dụng iPhone SelfieYo mới nhất! Chúng tôi đã dành một tấn tiền điện tử SGT cho người dùng mới giúp chúng tôi truyền bá bằng cách chia sẻ nội dung thú vị vào nguồn cấp dữ liệu địa phương. SelfieYo vốn dĩ là người địa phương, vì vậy, nó LÀ

Tiếp tục đọc

SelfieYo trên Blockchain: Xây dựng giao thức lai DApp trên các giao thức tiền điện tử lớp một

Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ giải thích ý nghĩa của một DApp lai, tại sao nó quan trọng, làm thế nào chúng tôi đang phát triển tích hợp trên nhiều giao thức tiền điện tử một lớp và cách tích hợp SGT trong ứng dụng ban đầu sẽ hoạt động. Chúng tôi hoàn toàn có thể sống ở 1984 của George Orewell

Tiếp tục đọc

Chương trình Đại sứ trường

Tìm kiếm kinh nghiệm, một vị trí hàng đầu tại một công ty khởi nghiệp truyền thông xã hội đang phát triển nhanh chóng và cơ hội kiếm được tiền thưởng lớn bằng tiền mặt? SelfieYo đang tìm kiếm đại diện đặc biệt để tham gia chương trình đại sứ của trường chúng tôi. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản: đóng góp nội dung tuyệt vời cho nguồn cấp dữ liệu địa phương của bạn

Tiếp tục đọc