Warunki korzystania

Warunki korzystania

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2019 r

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”) i Polityka prywatności.

Pobierając, uzyskując dostęp lub korzystając z aplikacji mobilnych, stron internetowych lub innych produktów lub usług (łącznie „Usług”) SelfieYo® i naszych podmiotów stowarzyszonych („SelfieYo”, „my” lub „nas”), zgadzasz się na związanie się te Warunki.

Jeśli nie zgadzasz się z tymi Warunkami, nie korzystaj z Usług.

Możemy zmienić lub zmodyfikować niniejsze Warunki w dowolnym momencie i według własnego uznania. Jeśli dokonamy zmian w niniejszych Warunkach, powiadomimy o takich zmianach, na przykład wysyłając powiadomienie, zamieszczając powiadomienie w Usługach lub aktualizując datę „Ostatnia aktualizacja” powyżej. Dalsze korzystanie z Usług potwierdzi akceptację zmienionych Warunków. Zachęcamy Cię do częstego przeglądania Warunków, aby upewnić się, że rozumiesz zasady i warunki dotyczące korzystania z Usług. Jeśli nie zgadzasz się na zmienione Warunki, musisz zaprzestać korzystania z Usług i usunąć swoje konto SelfieYo.

Baw się dobrze z SelfieYo i rozmawiaj ze znajomymi na zdjęciach i wideo.

Poniższy język ma wspierać tę regułę. Pozwala nam to nadal dostarczać i ulepszać nasze Usługi, a także pomaga zapewnić, że kilku znaczących użytkowników nie zrujnuje zabawy wszystkim innym. Twoja rola w tym jest prosta.

Po prostu używaj zdrowego rozsądku - wysyłaj niesamowite treści swoim znajomym i ludziom wokół siebie. Nie wysyłaj zdjęć, których nie chcą otrzymywać. Bądź miły na czacie i szanuj innych ludzi.

Nasza publiczność

SelfieYo jest przeznaczony dla osób w wieku 13 lat lub starszych. Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą tworzyć kont SelfieYo.

Potwierdzasz, że masz więcej niż 18 lat lub jesteś wyemancypowany nieletni, lub posiadasz prawną zgodę rodzicielską lub opiekuna, i jesteś w pełni zdolny i kompetentny do zawarcia określonych warunków, zobowiązań, potwierdzeń, oświadczeń i gwarancji w niniejszych Warunkach oraz do przestrzegania i przestrzegania niniejszych Warunków. Ponadto potwierdzasz, że nie zostałeś wcześniej zawieszony lub usunięty z Usług i nie masz więcej niż jednego konta SelfieYo.

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, odmówić zaoferowania Usług jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi. Możemy, bez uprzedzenia i według własnego uznania, wypowiedzieć prawo użytkownika do korzystania z Usług lub jakiejkolwiek ich części, a także zablokować lub uniemożliwić przyszły dostęp do Usług lub ich części lub korzystanie z nich.

Dane dotyczące użytkowania

Korzystając z aplikacji SelfieYo, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez SelfieYo informacji na temat korzystania z aplikacji, w tym interakcji ze zdjęciami, filmami i lokalizacjami, w których publikujesz treści. Na przykład, gdy głosujesz na zdjęcie lub film lub robisz zrzut ekranu, próbujemy wykryć te interakcje. Zgadzasz się, że podzielimy się tym, że podjąłeś te działania z nadawcą zdjęcia. Zgadzasz się również, aby SelfieYo zbierał pewne rodzaje informacji z urządzenia i na jego temat. Na przykład, rejestrując się i zezwalając SelfieYo na dostęp do książki adresowej w urządzeniu i przesyłanie danych na serwery w celu zsynchronizowania kontaktów, próbujemy znaleźć znajomych, którzy mogą już korzystać z SelfieYo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat informacji, które zbieramy od Ciebie i Twojego urządzenia oraz praktyk prywatności SelfieYo, przejrzyj nasze Polityka prywatności.

Treść użytkownika

Usługi składają się z interaktywnych funkcji i obszarów, które umożliwiają użytkownikom tworzenie, publikowanie, przesyłanie i / lub przechowywanie treści, w tym między innymi zdjęć, filmów, tekstu, grafiki, przedmiotów lub innych materiałów (łącznie „Treści użytkownika”). Rozumiesz, że Twoje Treści użytkownika mogą być widoczne dla innych i że masz możliwość kontrolowania, kto może uzyskać dostęp do takich treści, dostosowując, do kogo wysyłane są zaproszenia, w jaki sposób treść Twojego posta i kiedy usuwasz Treść użytkownika LUB czy wysyłasz lub wysyłasz zdjęcia za pomocą funkcja publiczna.

Jeśli udostępniasz treści publicznie, żadne zaproszenia nie są wymagane, a treść jest widoczna dla innych użytkowników Usługi.

Użytkownik zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Użytkownika i że SelfieYo nie ponosi odpowiedzialności za Treści użytkownika. Chociaż nie jesteśmy do tego zobowiązani, zastrzegamy sobie prawo i mamy absolutne prawo do przeglądania, wyświetlania i usuwania Treści użytkownika w dowolnym momencie iz dowolnego powodu.

Zachowujesz wszystkie prawa własności do Treści użytkownika. Jednakże, przesyłając Treści Użytkownika do SelfieYo, niniejszym udzielasz nam niewyłącznej, ogólnoświatowej, wolnej od opłat, sublicencjonowanej i zbywalnej licencji na używanie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publikowanie, tworzenie prac pochodnych, rozpowszechnianie, wykonywanie i wyświetlanie takich Treści użytkownika w związku z Usługami, z zastrzeżeniem korzystania z ustawień prywatności w Usługach w celu kontrolowania, kto może zobaczyć Twoją Treść użytkownika.

Sprzężenie zwrotne

Zgadzasz się, że wszelkie opinie, sugestie, pomysły lub inne informacje lub materiały dotyczące SelfieYo lub Usług świadczonych przez Ciebie przez e-mail lub w inny sposób („Informacje zwrotne”) są jawne i staną się wyłączną własnością SelfieYo. Będziemy uprawnieni do nieograniczonego korzystania i rozpowszechniania takich opinii w dowolnym celu, komercyjnym lub innym, bez potwierdzenia lub odszkodowania dla Ciebie. Zrzekasz się wszelkich praw, które możesz mieć do opinii (w tym wszelkich praw autorskich lub praw osobistych). Lubimy kontaktować się z użytkownikami, ale nie dziel się z nami swoimi pomysłami, jeśli spodziewasz się, że otrzymasz zapłatę lub chcesz nadal mieć do nich prawa.

Treść SelfieYo

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały zawarte w Usługach lub w ramach Usług, w tym między innymi tekst, grafika, obrazy, kod, ilustracje, projekty, ikony, fotografie, klipy wideo oraz materiały pisane i inne (łącznie „Treści SelfieYo ”), Jak również ich wybór i układ, są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, strojem handlowym, patentem i / lub innymi prawami własności intelektualnej, a nieuprawnione korzystanie z Treści SelfieYo może naruszać takie prawa i niniejsze Warunki. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, SelfieYo nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw do korzystania z Treści SelfieYo. Zgadzasz się, że nie będziesz kopiować, reprodukować, ponownie publikować, kadrować, pobierać, przesyłać, modyfikować, wyświetlać, odtwarzać, sprzedawać ani uczestniczyć w żadnej sprzedaży, wynajmie, dzierżawie, pożyczaniu, cedowaniu, dystrybucji, licencjonowaniu, sublicencji ani wykorzystywaniu w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, Treść SelfieYo, Usługi lub jakiekolwiek powiązane oprogramowanie, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach.

Niniejszym udziela się ograniczonej, niewyłącznej, nie podlegającej sublicencji licencji na dostęp i korzystanie z Usług i Treści SelfieYo. Ta licencja jest odwołalna w dowolnym momencie.

Niniejsza licencja podlega niniejszym Warunkom i nie obejmuje:

 • Dystrybucja, publiczne wykonanie lub publiczne wyświetlanie Treści SelfieYo;
 • Modyfikowanie lub dokonywanie w jakikolwiek inny sposób pochodnych Usług lub Treści SelfieYo lub ich części;
 • Wykorzystanie wszelkich skrobaków, eksploracji danych, robotów lub podobnych metod gromadzenia danych lub ekstrakcji;
 • Pobieranie (z wyjątkiem buforowania stron) jakiejkolwiek części Usług, Treści SelfieYo lub jakichkolwiek informacji w nich zawartych, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Usługach;
 • Jakiekolwiek korzystanie z Usług lub Treści SelfieYo w sposób inny niż dla zamierzonych celów.

Jakiekolwiek korzystanie z Usług lub Treści SelfieYo w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszych Warunkach, bez uprzedniej pisemnej zgody SelfieYo, jest surowo zabronione i spowoduje wygaśnięcie licencji na korzystanie z SelfieYo przyznanej w niniejszych Warunkach.

Zabronione działania

Oprócz innych ograniczeń opisanych w niniejszych Warunkach zgadzasz się, że nie będziesz:

 • Korzystać z Usług w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem, wykraczającym poza ich zamierzone użycie lub w inny sposób zabronionym w niniejszych Warunkach;
 • Korzystać z Usług w jakikolwiek sposób, który mógłby zakłócać, zakłócać, negatywnie wpływać lub uniemożliwiać innym użytkownikom pełne korzystanie z Usług, lub które mogłyby w jakikolwiek sposób uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić funkcjonowanie Usług;
 • Narażaj bezpieczeństwo Usług;
 • Wysyłaj niechciane lub nieautoryzowane reklamy, spam, zaproszenia lub materiały promocyjne;
 • Korzystać z dowolnego robota, pająka, robota, skrobaka lub innych zautomatyzowanych środków lub interfejsów nie dostarczonych przez nas w celu uzyskania dostępu do Usług lub wyodrębnienia danych;
 • Dokonać inżynierii wstecznej dowolnego aspektu Usług lub zrobić coś, co mogłoby wykryć kod źródłowy lub ominąć lub obejść środki zastosowane w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do dowolnego obszaru, treści lub kodu Usług;
 • Użyj lub spróbuj użyć konta innego użytkownika bez autoryzacji;
 • Próbuj ominąć wszelkie techniki filtrowania treści, które stosujemy, lub próbuj uzyskać dostęp do obszarów / funkcji Usług, do których nie masz uprawnień;
 • Staraj się wskazać w jakikolwiek sposób, że masz z nami związek lub że zatwierdziliśmy Cię lub jakiekolwiek produkty lub usługi bez naszej wyraźnej pisemnej zgody na to;
 • Angażuj się w jakiekolwiek napastliwe, zastraszające, drapieżne lub prześladujące zachowanie;
 • Podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub w inny sposób fałszywie przedstawiać twoje powiązanie z osobą lub podmiotem;
 • Naruszać prawa do reklamy, prywatności lub ochrony danych osobowych innych osób, w tym poprzez robienie zdjęć innej osobie bez uzyskania zgody tej osoby;
 • Naruszać jakichkolwiek patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej lub praw własności jakiejkolwiek strony;
 • Opracuj wszelkie aplikacje stron trzecich, które współdziałają z Treściami Użytkownika lub Usługami bez naszej uprzedniej pisemnej zgody; i
 • Korzystaj z Usług w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu lub angażuj się, zachęcaj lub promuj jakąkolwiek działalność, która narusza niniejsze Warunki.

Ponadto zgadzasz się przestrzegać wszelkich warunków stron trzecich, które mają zastosowanie przy publikowaniu recenzji SelfieYo, w tym Warunków korzystania z usługi iTunes App Store i / lub Warunków korzystania z usługi Android Market.

Ochrona Konta

Po otwarciu konta SelfieYo akceptujesz wszelką odpowiedzialność za wszelkie działania, które wystąpią podczas logowania na konto. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczne i bezpieczne przechowywanie hasła. Zgadzasz się, że nie udostępnisz swojego hasła innym osobom ani nie zrobisz niczego, co mogłoby zagrozić bezpieczeństwu twojego konta.

Po utworzeniu konta SelfieYo prosimy o podanie numeru telefonu komórkowego w celu weryfikacji konta. Należy pamiętać, że opłaty za wysyłanie wiadomości tekstowych operatora mogą dotyczyć weryfikacji numeru telefonu komórkowego. Za każdym razem, gdy aktualizujesz lub dodajesz numer telefonu komórkowego, wyślemy wiadomość weryfikacyjną. Twój operator może pobierać opłaty za otrzymywanie wiadomości tekstowych.

Modyfikacje usług

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania, tymczasowo lub na stałe, Usług lub jakichkolwiek funkcji lub ich części bez uprzedniego powiadomienia. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług lub jakiejkolwiek ich części.

Polityka praw autorskich

SelfieYo szanuje prawa własności intelektualnej innych osób. Zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) i innymi obowiązującymi przepisami, przyjęliśmy politykę, za powiadomieniem, ograniczającą dostęp do treści, które naruszają prawa autorskie osób trzecich oraz, w odpowiednich okolicznościach i według własnego uznania, lub ich usuwanie , posiadacze kont wygasających lub inni użytkownicy Usług, którzy są uważani za wielokrotnych naruszających prawa autorskie do dzieła będącego stroną trzecią.

Jeśli uważasz, że cokolwiek w Usługach narusza jakiekolwiek prawa autorskie, które posiadasz lub kontrolujesz, możesz złożyć zawiadomienie o takim naruszeniu, zgodnie z wymogami 17 USC § 512 (c) (3), z naszym wyznaczonym agentem:

Email SelfieYo

Do wiadomości: Agent praw autorskich

Zrzeczenie się

USŁUGI I ZAWARTOŚĆ SELFIEYO SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SĄ” BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, ALE NIE OGRANICZONE DO DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIEDOZWOLENIA. DODATKOWO, JEŚLI PRÓBY SELFIEYO DOSTARCZAJĄ DOBRE DOŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA, NIE MOŻEMY I NIE REPREZENTUJĄ LUB NIE GWARANTUJEMY, ŻE USŁUGI ZAWSZE ZABEZPIECZAJĄ LUB BĘDĄ BEZ BŁĘDÓW LUB ŻE USŁUGI ZAWSZE FUNKCJONUJĄ BEZ OPÓŹNIEŃ, ZAKŁÓCEŃ LUB NIEDOSKONAŁOŚCI.

Uwaga dla użytkowników międzynarodowych

Usługi są hostowane w Stanach Zjednoczonych. Jeśli jesteś użytkownikiem uzyskującym dostęp do Usług z Unii Europejskiej, Azji lub jakiegokolwiek innego regionu, w którym obowiązują przepisy lub regulacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, które różnią się od przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, należy pamiętać, że poprzez dalsze korzystanie z Usługi, które podlegają prawu amerykańskiemu, przekazujesz swoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych i wyrażasz zgodę na ten transfer.

Sprzeczanie się

1) Odszkodowanie

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i trzymać nieszkodliwą SelfieYo, naszych członków zarządzających, akcjonariuszy, pracowników, podmioty stowarzyszone, licencjodawców i dostawców („Strony SelfieYo”) od wszelkich skarg, opłat, roszczeń, szkód, straty, koszty, zobowiązania i wydatki (w tym opłaty adwokackie) wynikające z lub wynikające w jakikolwiek sposób z (a) korzystania przez użytkownika z Usług; (b) jakichkolwiek Treści użytkownika, które publikujesz, przesyłasz, używasz, rozpowszechniasz, przechowujesz lub w inny sposób przekazujesz za pośrednictwem Usług; (c) naruszenie przez Użytkownika niniejszych Warunków; lub (d) naruszenie praw innej osoby.

2) Ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków zabronionych przez prawo, w żadnym wypadku SelfieYo ani Strony SelfieYo nie będą odpowiedzialne za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, karne, przypadkowe, przykładowe lub wynikowe szkody wynikające z (a) korzystania lub niemożności korzystania z Usług; (b) świadczenia Usług lub wszelkich dostępnych w nich materiałów; lub (c) zachowanie innych użytkowników Usług, nawet jeśli SelfieYo został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Przyjmujesz całkowitą odpowiedzialność za korzystanie z Usług. Jedynym środkiem zaradczym przeciwko SelfieYo za niezadowolenie z Usług lub jakichkolwiek treści jest zaprzestanie korzystania z Usług. Jeśli niezależnie od niniejszych Warunków, SelfieYo zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z Usług lub jakiejkolwiek treści, odpowiedzialność SelfieYo w żadnym wypadku nie przekroczy 1,00 USD. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia odpowiedzialności, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania.

3) Arbitraż

PROSIMY O DOKŁADNE PRZECZYTANIE PONIŻSZYCH PARAGRAFÓW, PONIEWAŻ WYMAGA TEGO ARBITRUJĄ SPORÓW Z SELFIEYO I OGRANICZA SPOSÓB, W KTÓRYM MOŻESZ WYSZUKIWAĆ ZŁOŻENIE OD NAS.

Użytkownik i SelfieYo zgadzają się rozstrzygać wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub korzystania z Usług, z wyjątkiem sytuacji, w której Użytkownik i SelfieYo nie są zobowiązani do rozstrzygania sporów, w których którakolwiek ze stron domaga się sprawiedliwej i innej ulgi za rzekome niezgodne z prawem wykorzystanie praw autorskich, znaków towarowych nazwy handlowe, logo, tajemnice handlowe lub patenty. ARBITRAŻ ZAPOBIEC CIEBIE OD SĄDU W SĄDZIE LUB OD SIEDZIBY PRÓBNEJ. Ty i SelfieYo zgadzacie się (a), że arbitraż nastąpi w hrabstwie Suffolk w stanie Massachusetts; (b) arbitraż zostanie przeprowadzony poufnie przez jednego arbitra zgodnie z zasadami JAMS; oraz (c) że sądy stanowe lub federalne hrabstwa Suffolk w stanie Massachusetts mają wyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich odwołań od orzeczenia arbitrażowego oraz wszelkich ewentualnych pozwów między stronami niepodlegającymi arbitrażowi. Poza procedurami klasowymi i środkami zaradczymi omówionymi poniżej, arbiter jest upoważniony do przyznania jakiegokolwiek środka, który w przeciwnym razie byłby dostępny w sądzie.

CZY SPÓD SŁUŻY W ARBITRAŻU LUB SĄDIE, TY I SELFIEYO NIE ZOSTANĄ WSTĘPNE WOBEC INNYCH KLASOWYCH DZIAŁAŃ, KLASOWEJ ARBITRAŻU LUB PRZEDSTAWICIELSTWA.

4) Forum i miejsce

Pozew sądowy, jeśli taki istnieje, przez ciebie lub SelfieYo przeciwko innemu, będzie miał miejsce w sądzie stanowym lub federalnym w New Castle County, Delaware. Ty i SelfieYo zgadzacie się, że jurysdykcja i miejsce tych sądów jest wyłączne.

Obowiązujące prawo

Wszelkie spory między Tobą a SelfieYo będą regulowane niniejszymi Warunkami i przepisami prawa stanu Delaware oraz obowiązującymi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych, nie powodując żadnych konfliktów zasad prawa, które mogą przewidywać stosowanie prawa innej jurysdykcji.

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to będzie uważane za wyłączone z niniejszych Warunków i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Kompletna umowa

Niniejsze Warunki zastępują wszystkie wcześniejsze ustalenia dotyczące tego samego i stanowią pełną umowę między Tobą a SelfieYo.

Pytania i komentarze

SelfieYo wita komentarze, pytania, wątpliwości lub sugestie. Prześlij nam swoją opinię odwiedzając naszą stronę kontaktową.