Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 8 februari 2019

Lees deze gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") aandachtig door en de Privacybeleid.

Door het downloaden, gebruiken of gebruiken van de mobiele applicaties, websites of andere producten of diensten (gezamenlijk de "Diensten") van SelfieYo® en onze gelieerde ondernemingen ("SelfieYo", "wij" of "ons"), gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze voorwaarden.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de Services niet gebruiken.

We kunnen deze voorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken wijzigen of wijzigen. Als we deze Voorwaarden wijzigen, zullen we u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, bijvoorbeeld door een kennisgeving te sturen, een kennisgeving over de Services te plaatsen of de datum 'Laatst bijgewerkt' hierboven te updaten. Uw voortdurende gebruik van de Services bevestigt uw aanvaarding van de herziene Voorwaarden. We moedigen u aan om de Voorwaarden regelmatig te lezen om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden en bepalingen begrijpt die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Services en uw SelfieYo-account verwijderen.

Veel plezier met SelfieYo en een foto- en videochat met vrienden.

De onderstaande taal is bedoeld om deze regel te ondersteunen. Het stelt ons in staat om onze Diensten te blijven leveren en verbeteren, en het helpt ervoor te zorgen dat een paar gemene gebruikers het plezier voor iedereen niet verpesten. Jouw rol daarin is simpel.

Gebruik gewoon gezond verstand-blijf geweldige inhoud verzenden naar uw vrienden en mensen om u heen. Stuur alsjeblieft geen foto's die ze niet willen ontvangen. Wees aardig in het kletsen en respecteer andere mensen.

Onze doelgroep

SelfieYo is bedoeld voor gebruik door personen van 13 jaar of ouder. Mensen jonger dan 13 jaar mogen geen SelfieYo-accounts maken.

U bevestigt dat u meer dan 18 jaar oud bent, of een geëmancipeerde minderjarige, of in het bezit bent van wettelijke toestemming van ouders of voogd, en volledig bevoegd en bekwaam bent om de voorwaarden, voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties uiteen te zetten die zijn uiteengezet in deze Voorwaarden en om u te houden aan deze Voorwaarden en deze na te leven. Daarnaast bevestigt u dat u niet eerder bent geschorst of verwijderd uit de Services en dat u niet meer dan één SelfieYo-account hebt.

We kunnen, naar eigen goeddunken, weigeren de Services aan een persoon of entiteit aan te bieden. We kunnen, zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken, uw recht op gebruik van de Services, of een deel daarvan, beëindigen en uw toekomstige toegang tot en gebruik van de Services of een deel daarvan blokkeren of voorkomen.

Gebruiksgegevens

Door de SelfieYo-applicatie te gebruiken, stemt u ermee in dat SelfieYo informatie verzamelt over uw gebruik van de applicatie, inclusief interacties met foto's, video's en locaties waar u inhoud plaatst. Wanneer u bijvoorbeeld op een foto of video stemt of een schermafbeelding maakt, proberen we die interacties te detecteren. U stemt ermee in dat we het feit zullen delen dat u deze acties hebt ondernomen met de afzender van de foto. Je stemt er ook mee in om SelfieYo bepaalde soorten informatie van en over je apparaat te laten verzamelen. Door bijvoorbeeld in te loggen en SelfieYo toegang te verlenen tot het adresboek op uw apparaat en gegevens naar zijn servers te uploaden om uw contacten te synchroniseren, proberen we te achterhalen welke vrienden mogelijk SelfieYo al gebruiken.

Raadpleeg ons voor meer informatie over de informatie die we over u en uw apparaat en over de privacypraktijken van SelfieYo verzamelen Privacybeleid.

Gebruikersinhoud

De Services bestaan uit interactieve functies en gebieden waarmee gebruikers inhoud kunnen maken, posten, verzenden en / of opslaan, inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's, tekst, afbeeldingen, items of ander materiaal (gezamenlijk "Gebruikersinhoud"). U begrijpt dat uw gebruikerscontent zichtbaar is voor anderen en dat u de mogelijkheid heeft om te bepalen wie toegang heeft tot dergelijke inhoud door aan te passen naar wie u uitnodigingen stuurt, hoe uw berichtinhoud en wanneer u gebruikerscontent verwijdert OF dat u foto's plaatst of verzendt met gebruik van de openbare functie.

Als u inhoud openbaar deelt, zijn geen uitnodigingen vereist en inhoud kan worden bekeken door andere gebruikers van de Service.

U stemt ermee in dat u alleen verantwoordelijk bent voor uw Gebruikersinhoud en dat SelfieYo niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor Gebruikerscontent. Hoewel we hiertoe niet zijn verplicht, behouden wij ons het recht voor en hebben wij absolute discretie Gebruikersinhoud te herzien, te screenen en te allen tijde en om welke reden dan ook te verwijderen.

U behoudt alle eigendomsrechten in uw Gebruikersinhoud. Door Gebruikersinhoud aan SelfieYo te verstrekken, verleent u ons hierbij echter een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, maken van afgeleide werken van, verspreiden, uitvoeren en weergeven van dergelijke Gebruikersinhoud. in verband met de Services, afhankelijk van uw gebruik van privacy-instellingen in de Services om te bepalen wie uw Gebruikersinhoud kan zien.

terugkoppeling

U gaat ermee akkoord dat alle feedback, suggesties, ideeën of andere informatie of materialen met betrekking tot SelfieYo of de Services die u verstrekt, hetzij per e-mail of anderszins ("Feedback"), niet-vertrouwelijk zijn en het exclusieve eigendom van SelfieYo worden. Wij hebben recht op het onbeperkte gebruik en de verspreiding van dergelijke Feedback voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie voor u. U ziet af van uw eventuele rechten op de Feedback (inclusief auteursrechten of morele rechten). We horen graag van gebruikers, maar deel uw ideeën alstublieft niet met ons als u verwacht te worden betaald of wilt blijven rechten op hen te hebben of te claimen.

SelfieYo-inhoud

Tenzij anders vermeld, alle materialen die zich op of binnen de Services bevinden, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, codes, ontwerpen, pictogrammen, foto's, videoclips en geschreven en andere materialen (gezamenlijk "SelfieYo Content" "), Evenals hun selectie en regeling, worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk, handelskleding, patenten en / of andere intellectuele eigendomswetten en ongeoorloofd gebruik van SelfieYo Content kan in strijd zijn met dergelijke wetten en deze Voorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Voorwaarden, verleent SelfieYo geen uitdrukkelijke of impliciete rechten op het gebruik van SelfieYo-inhoud. U gaat ermee akkoord dat u geen enkele verkoop van, huur, lease, lening, toewijzing, distributie, licentie, sublicentie of exploitatie zult kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, framen, downloaden, verzenden, wijzigen, weergeven, reverse-engineeren, verkopen of eraan deelnemen. op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, SelfieYo Content, de Services of aanverwante software, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden.

U krijgt hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Services en SelfieYo-inhoud. Deze licentie kan op elk moment worden ingetrokken.

Deze licentie is onderworpen aan deze voorwaarden en omvat niet:

 • De distributie, openbare uitvoering of openbare vertoning van SelfieYo-inhoud;
 • Wijzigen of anderszins afgeleide vormen van gebruik maken van de Diensten of SelfieYo-inhoud, of een deel daarvan;
 • Gebruik van scraping, datamining, robots of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens;
 • Downloaden (anders dan pagina caching) van een deel van de Services, SelfieYo Content of enige informatie die erin is opgenomen, behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan op de Services;
 • Elk gebruik van de Services of SelfieYo-inhoud anders dan voor de beoogde doeleinden.

Elk gebruik van de Diensten of SelfieYo-inhoud anders dan zoals specifiek is toegestaan in deze Voorwaarden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SelfieYo, is ten strengste verboden en beëindigt de licentie voor het gebruik van SelfieYo die in deze Voorwaarden is toegestaan.

Verboden activiteiten

In aanvulling op de andere beperkingen die in deze Voorwaarden worden beschreven, gaat u ermee akkoord dat u niet:

 • Gebruik de Services voor elk doel dat illegaal is, buiten het beoogde gebruik valt of anderszins verboden is in deze Voorwaarden;
 • Gebruik de Services op een manier die andere gebruikers kan hinderen, verstoren, negatief kan beïnvloeden of kan belemmeren om volledig van de Services te genieten, of die de werking van de Services op enigerlei wijze zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten;
 • Compromis de veiligheid van de Services;
 • Stuur ongevraagde of ongeoorloofde reclame, spam, verzoeken of promotiemateriaal;
 • Gebruik een robot, spider, crawler, scraper of andere geautomatiseerde middelen of interface die niet door ons is verstrekt om toegang te krijgen tot de Services of om gegevens te extraheren;
 • Alle aspecten van de Services reverse-engineeren of iets doen dat de broncode kan ontdekken of de maatregelen kan omzeilen of omzeilen om de toegang tot een bepaald gebied, inhoud of code van de Services te voorkomen of te beperken;
 • Gebruik of probeer het account van een andere gebruiker zonder toestemming te gebruiken;
 • Probeer alle inhoudfiltertechnieken te omzeilen die we gebruiken of probeer toegang te krijgen tot gedeelten / functies van de Services waartoe u niet bevoegd bent;
 • Poging om op enige manier aan te geven dat u een relatie met ons hebt of dat wij u of producten of diensten hebben goedgekeurd zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming om dit te doen;
 • Neem deel aan elk pesterig, intimiderend, roofzuchtig of sluipend gedrag;
 • Zich uitgeven voor een persoon of entiteit of op een andere manier een verkeerde voorstelling van uw verwantschap met een persoon of entiteit;
 • De publiciteits-, privacy- of gegevensbeschermingsrechten van anderen schenden, waaronder door het nemen van foto's van een ander persoon zonder toestemming van die persoon;
 • Een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij schenden;
 • Ontwikkel applicaties van derden die interactie hebben met Gebruikerscontent of de Services zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en
 • Gebruik de Services voor elk illegaal of ongeoorloofd doel of doe mee aan, moedig aan of promoot elke activiteit die in strijd is met deze Voorwaarden.

U gaat er verder mee akkoord dat u zich zult houden aan eventuele voorwaarden van derden die van toepassing zijn bij het publiceren van beoordelingen van SelfieYo, inclusief de Servicevoorwaarden van de iTunes App Store en / of de Servicevoorwaarden van Android Market.

accountbeveiliging

Na het openen van een SelfieYo-account, aanvaardt u de volledige verantwoordelijkheid voor elke activiteit die plaatsvindt terwijl u bent ingelogd op uw account. U bent er verantwoordelijk voor dat u uw wachtwoord veilig en veilig houdt. U gaat ermee akkoord dat u uw wachtwoord niet met anderen deelt of iets doet dat de veiligheid van uw account in gevaar zou kunnen brengen.

Wanneer u voor het eerst een SelfieYo-account maakt, vragen we uw mobiele nummer om uw account te verifiëren. Houd er rekening mee dat de sms-kosten van uw provider mogelijk van toepassing zijn op verificatie van mobiele nummers. Telkens wanneer u een mobiel nummer bijwerkt of toevoegt, sturen wij een verificatiebericht. Uw koerier brengt mogelijk kosten in rekening voor het ontvangen van sms-berichten.

Aanpassingen aan de Services

We behouden ons het recht voor om de Services of functies of delen daarvan, tijdelijk of permanent, zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Services of een deel daarvan.

Auteursrechtbeleid

SelfieYo respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. In overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke wetgeving, hebben wij een beleid aangenomen waarbij, na kennisgeving, de toegang tot of verwijdering van inhoud wordt beperkt die inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde partij en, in toepasselijke omstandigheden en naar eigen goeddunken , beëindiging van accounthouders of andere gebruikers van de Services die geacht worden herhaaldelijk inbreuk te maken op het auteursrechtelijk beschermde werk van een derde partij.

Als u van mening bent dat alles op de Services inbreuk maakt op auteursrechten die u bezit of beheert, kunt u een kennisgeving van dergelijke inbreuk indienen, in overeenstemming met de vereisten van 17 USC § 512 (c) (3), met onze aangewezen agent:

E-mail SelfieYo

Tav: auteursrechtagent

ontkenning

DE DIENSTEN EN DE ZELFIEYO-INHOUD WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. BOVENDIEN, ALS SELFIEYO PROBEERT EEN GOED GEBRUIKERSERVARING TE BIEDEN, KUNNEN WE NIET GARANDEREN OF GARANDEREN DAT DE DIENSTEN ALTIJD VEILIG OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN OF DAT DE DIENSTEN ALTIJD ZONDER VERTRAGINGEN, VERTRAGINGEN OF ONVOLKOMENHEDEN FUNCTIONEREN.

Opmerking voor internationale gebruikers

De Services worden gehost in de Verenigde Staten. Als u een gebruiker bent die toegang heeft tot de Services van de Europese Unie, Azië of een andere regio met wetten of regels die het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens regelen, die verschillen van de Amerikaanse wetgeving, dient u er rekening mee te houden dat door uw voortdurende gebruik van de Diensten, die onder Amerikaans recht vallen, overdraagt uw persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten en stemt in met die overdracht.

geschillen

1) Vrijwaring

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden stemt u ermee in om SelfieYo, onze managing members, aandeelhouders, werknemers, gelieerde bedrijven, licentiegevers en leveranciers (de "SelfieYo-partijen") schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen enigerlei klacht, aanklacht, schadevergoeding, schadevergoeding, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (met inbegrip van honoraria van advocaten) die voortvloeien uit, of verband houden met, op enigerlei wijze met (a) uw gebruik van de Services; (b) Gebruikerscontent die u plaatst, uploadt, gebruikt, verspreidt, opslaat of anderszins verzendt via de Services; (c) uw overtreding van deze Voorwaarden; of (d) uw schending van de rechten van een ander.

2) Beperking van aansprakelijkheid

Behalve waar dit bij wet verboden is, zijn SelfieYo of de SelfieYo-partijen in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, punitieve, incidentele, voorbeeldige of vervolgschade die voortvloeit uit (een) het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de Services; (b) de levering van de Services of alle materialen die daarin beschikbaar zijn; of (c) het gedrag van andere gebruikers van de Services, zelfs als SelfieYo op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. U neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor uw gebruik van de Services. Je enige remedie tegen SelfieYo voor ontevredenheid met de Services of inhoud is om het gebruik van de Services te stoppen. Als, niettegenstaande deze Voorwaarden, SelfieYo aansprakelijk wordt geacht jegens u voor enige schade of verlies die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van de Services of enige inhoud, zal de aansprakelijkheid van SelfieYo in geen geval hoger zijn dan $ 1,00. Sommige rechtsgebieden staan beperkingen van aansprakelijkheid niet toe, dus de voorgaande beperking is mogelijk niet op u van toepassing.

3) Arbitrage

LEES DE VOLGENDE PARAGRAAF AANDACHTIG, OMDAT HET U VERPLICHT GESCHILLEN MET SELFIEYO TE SCHRIJVEN EN DE MANIER WAAROP U ONTHEFFING VAN ONS ZOU KUNNEN BEREIKEN TE BEPERKEN.

Jij en SelfieYo stemmen ermee in om enig geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden of je gebruik van de Services te arbitreren, behalve dat jij en SelfieYo niet verplicht zijn om enig geschil te beslechten waarbij een van de partijen rechtvaardige en andere hulp zoekt voor het vermeende onwettige gebruik van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's, bedrijfsgeheimen of patenten. ARBITRAGE VOORKOMT DAT U VAN SUING IN HOF OF VAN EEN JURY-PROEF KOMT. Jij en SelfieYo zijn het erover eens (a) dat elke arbitrage zal plaatsvinden in Suffolk County, Massachusetts; (b) die arbitrage zal door een enkele bemiddelaar vertrouwelijk worden gevoerd in overeenstemming met de regels van JAMS; en (c) dat de staats- of federale rechtbanken van Suffolk County, Massachusetts exclusieve jurisdictie hebben over eventuele beroepen van een arbitrale uitspraak en over elke rechtszaak, indien aanwezig, tussen de partijen die niet onderworpen zijn aan arbitrage. Behalve de klassenprocedures en rechtsmiddelen die hieronder worden besproken, heeft de arbiter de bevoegdheid om een rechtsmiddel te verlenen dat anders voor de rechtbank beschikbaar zou zijn.

OF HET GESCHIL IN ARBITRAGE OF IN HET HOF WORDT GEHOORD, ZULLEN JULLIE EN SELFIEYO NIET TEGENOVER DE ANDERE EEN KLASSEACTIVITEIT, KLASSEARBITRAGE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE VORMEN.

4) Forum en locatie

Een rechtszaak, als die er is, door u of SelfieYo tegen de andere zal plaatsvinden in de staat of federale rechtbank in New Castle County, Delaware. Jij en SelfieYo zijn het erover eens dat de jurisdictie en locatie van deze rechtbanken exclusief is.

Toepasselijk recht

Alle geschillen tussen u en SelfieYo worden beheerst door deze voorwaarden en de wetten van de staat Delaware en de toepasselijke wetgeving van de Verenigde Staten, zonder gevolg te geven aan conflictprincipes van wetten die kunnen voorzien in de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied.

Scheidbaarheid

Als enige bepaling van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal die bepaling als scheidbaar van deze Voorwaarden worden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vervangen alle eerdere afspraken over hetzelfde en vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en SelfieYo.

Vragen en opmerkingen

SelfieYo verwelkomt opmerkingen, vragen, opmerkingen of suggesties. Stuur ons alsjeblieft feedback via bezoek aan onze contactpagina.