Ứng dụng Chân dung Tự Chưng địa phương

Địa điểm Dựa trên ứng dụng selfie dành cho iPhone và Android

Snap selfies, chia sẻ PUBLIC để trò chuyện với những người gần đó hoặc chia sẻ video và hình ảnh PRIVATE chỉ với bạn bè.

 

Đăng Video hay nhất của bạn lên danh sách HOT địa phương

Nhận +1 trên SelfieYo của bạn để được tốt nhất trong khu vực của bạn! Danh sách HOT là cơ hội của bạn để thể hiện skillz của bạn!

 

Dễ dàng Xóa Trò chuyện & Ảnh

Khi bạn xóa ảnh, video hoặc tin nhắn bạn đã đăng trên SelfieYo, nó sẽ bị xóa khỏi ứng dụng của mọi người.

 

Chụp lấy ảnh tự chụp khi bạn cười

Sử dụng nụ cười tự động để phát hiện máy ảnh để chụp ảnh tốt nhất của bạn chỉ bằng cách cười! #YOLO


Gặp gỡ những người mới, Chat với bạn bè trên ứng dụng thú vị Selfie Snap

🤪 🗺 📸

Một vài nơi mà mọi người đang SelfieYo’ing:

New York, Atlanta, Boston, London, Las Vegas, Miami, Los Angeles, Dallas, Houston, Nashville, San Diego, Jacksonville, Charlotte, Fort Worth, Detroit, El Paso, Denver, Baltimore, Portland, Long Beach, Omaha, Chicago, New Orleans, Louisville, Tokyo, Seoul, Paris, Lima, Bogota, Mexico City, Toronto, Singapore, Barcelona, Montreal, Seattle, Rome, Manchester, Hamburg, Munich, Brisbane, Pittsburgh, Copenhagen, Brussels, Vienna, Sapporo, San Juan, Birmingham, Cape Town, Ankara, Durban, Oakland, Sydney, Washington, Milan, Philadelphia, Athens, Monterey, Phoenix, Melbourne, Tel Aviv, Naples, St. Louis, Cancun, Tampa, Mobile, South Padre Island, Ibiza, Bangkok, Saigon, Punta Cana, Dominican Republic, Panama City, Daytona Beach, Freeport, Bahamas, Istanbul, Moscow, Hanoi, Kiev, Osaka, Manila, Auckland, Kobe, Prague, Belgrade, Calgary, Cologne, Helsinki, Minsk, Sofia, Ottawa, Havana, Budapest, Jerusalem, Beirut, Monaco, Amsterdam, Oslo, Doha, Victoria, Stockholm, Bern, Dubai, Vatican City, Little Rock, Salem, Providence, Helena, Salt Lake City, Bozeman, Olympia, Trenton, Albany, Topeka, Dover, Boise, Lansing, St. Paul, Augusta, Hartford, Harrisburg, Rochester, Durham, Chapel Hill, Springfield, White Fish, Billings, Memphis, Colorado Springs, Riverside, Stockton, Butte, Toledo, Lubbock, Glendale, Yonkers, Brooklyn, Amarillo, Worcester, Knoxville, Tempe, Corona, Macon, Sunnyvale, Orange, Bellevue, Hampton, Warren, Midland, Elizabeth, Stamford, Concord, Kent, Norman, Odessa, Provo, Carlsbad, Lowell, Cambridge, Boulder, Norwalk, Burbank, Tyler, Vista, Palm Beach, Key West, Guadalajara, Tijuana, Toluca, Liverpool, Bristol, Leeds, York, Oxford, Kingston, Portsmouth, Exeter, Bath, Chester, Blackpool, Reading, Ipswich, Hobart, Surbiton, Zurich, Baku, Richmond, Belfast, Newcastle, Brighton, Croydon, Lambeth, Wolverhampton, Brent, Newham, Southwark, Greenwich, Camden, Manhattan, Bronx, Queens, Staten Island, Flushing, Riverdale, Fordham, Kensington, Harlem, Livingston, Tribeca, Chinatown, Bushwick, Williamsburg, Georgetown, SoHo, Harajuku, Palermo, Notting Hill, Downtown, Ann Arbor, Golden, Carlisle, Madison, Santa Barbara, Fort Collins, Irvine, Davis, Nanjing, Green Bay, Cody, Kalispell, Spokane, Yakima, Tacoma, Chico, Salinas, Sonora, Durango, Acapulco, Puebla, Leon, Aruba, Haiti, Orlando, Gulfport, Ashland, Hull, Woking, Cardiff, Lyon, Madrid, Nice, Venice, Hannover, Ostrava, Bratislava, Vladimir, Mandalay, Jakarta, Ho Chi Minh City, Taipei, Cebu, Perth, Chiba, Sakura, Matsudo, Fujisawa, Bunkyo, Shibuya, Toshima, Ota, Kita, Chelsea, Fulham, Leatherhead, Cannes, Hollywood, Amherst, Roxbury, Wayland, Rockford, Lafayette, Decatur, Columbia, McAllen, Turin, Hanover

💋