Local Selfie App

Ứng Dụng Selfie Snap Dựa Trên Vị Trí Dành cho iPhone và Android

Snap selfies, chia sẻ PUBLIC để trò chuyện với những người gần đó hoặc chia sẻ video và hình ảnh PRIVATE chỉ với bạn bè.

 

Đăng Video Hay Nhất Của Bạn Lên Danh Sách HOT địa Phương

Nhận +1's trên SelfieYo của bạn để được tốt nhất trong khu vực của bạn! Danh sách HOT là cơ hội của bạn để thể hiện skillz của bạn!

 

Dễ Dàng Xóa Trò Chuyện & Ảnh

Khi bạn xóa ảnh, video hoặc tin nhắn bạn đã đăng trên SelfieYo, nó sẽ bị xóa khỏi ứng dụng của mọi người.

 

Chụp Lấy ảnh Tự Chụp Khi Bạn Cười

Sử dụng nụ cười tự động để phát hiện máy ảnh để chụp ảnh tốt nhất của bạn chỉ bằng cách cười! #YOLO


Gặp Gỡ Bạn Bè Mới, Trò Chuyện Trên App

📸 📸 📸

Một vài nơi mà mọi người đang tự thực hiện:

New York, Atlanta, Boston, London, Las Vegas, Miami, Los Angeles, Dallas, Houston, Nashville, San Diego, Jacksonville, Charlotte, Fort Worth, Detroit, El Paso, Denver, Baltimore, Portland, Long Beach, Omaha, Chicago , New Orleans, Louisville, Tokyo, Seoul, Paris, Lima, Bogota, Mexico City, Toronto, Singapore, Barcelona, ​​Montreal, Seattle, Rome, Manchester, Hamburg, Munich, Brisbane, Pittsburgh, Copenhagen, Brussels, Vienna, Sapporo, Bangkok, Sài Gòn, Punta Cana, Cộng hòa Dominica, Thành phố Panama, Bãi biển Daytona, Freeport, Bahamas, Istanbul, Moscow, Hà Nội, Kiev, Osaka, Manila, Auckland, Kobe, Prague, Belgrade, Calgary, Cologne, Helsinki, Minsk, Sofia, Ottawa, Havana, Budapest, Jerusalem, Beirut, Monaco, Amsterdam, Oslo, Doha, Victoria, Stockholm, Bern, Dubai, Vatican City, Little Rock, Salem, Providence, Helena, Thành phố Salt Lake, Bozeman, Olympia, Trenton, Albany, Topeka, Dover, Boise, Lansing, St. Paul, Augusta, Hartford, Harrisburg, Rochester, Durham, Chapel Hill, Springfield, Cá Trắng, Billings, Memphis, Colorado Springs, Riverside, Stockton, Butte, Toledo, Lubbock, Glendale, Yonkers, Brooklyn, Amarillo, Worcester, Knoxville, Tempe, Corona, Macon, Sunnyvale, Orange, Bellevue, Hampton, Warren, Midland, Elizabeth, Stamford , Concord, Kent, Norman, Odessa, Provo, Carlsbad, Lowell, Cambridge, Boulder, Norwalk, Burbank, Tyler, Vista, Palm Beach, Key West, Guadalajara, Tijuana, Toluca, Liverpool, Bristol, Leeds, York, Oxford, Kingston , Portsmouth, Exeter, Bath, Chester, Blackpool, Reading, Ipswich, Hobart, Surbiton, Zurich, Baku, Richmond, Belfast, Newcastle, Brighton, Croydon, Lambeth, Wolverhampton, Brent, Newham, Southwark, Greenwich, Camden, Manhattan, Bronx , Queens, Staten Island, Flushing, Riverdale, Fordham, Kensington, Harlem, Livingston, Tribeca, Chinatown, Bushwick, Williamsburg, Georgetown, SoHo, Harajuku, Palermo, Notting Hill, Khu thương mại, Ann Arbor, Golden, Carlisle, Madison, Santa Barbara, Fort Collins, Irvine, Davis, Nam Kinh, Vịnh Xanh, Cody, Kalispell, Spokane, Yakima, Tacoma, Chico, Salinas, Sonora, Durango, Acapulco, Puebla, Leon, Aruba, Haiti, Orlando, Gulfport, Ashland, Hull, Woking, Cardiff, Lyon, Nice, Venice, Hannover, Ostrava, Bratislava, Vladimir, Mandalay, Jakarta, Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Bắc, Cebu, Perth, Chiba, Sakura, Matsudo, Fujisawa, Bunkyo, Shibuya, Toshima, Ota, Kita, Chelsea, Fulham, Leatherhead, Cannes, Hollywood, Amherst, Roxbury, Wayland, Rockford, Lafayette, Decatur, Columbia, McAllen, Turin, Hanover...

💋