Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst gewijzigd: maart 30, 2017

Lees deze Gebruiksvoorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door. Door het downloaden, toegangen of gebruiken van de mobiele applicaties, websites of andere producten of diensten (collectief de "Diensten") van SelfieYo® en onze filialen ("SelfieYo", "wij" of "ons"), gaat u akkoord om gebonden te zijn aan deze voorwaarden Als u deze voorwaarden niet akkoord gaat, gebruik dan de Services niet.

Wij kunnen deze Voorwaarden op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigen of wijzigen. Als wij wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, zullen we dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen, zoals door een melding te versturen, een bericht op de Services te plaatsen of de datum 'Laatst bijgewerkt' bij te werken. Uw doorgaande gebruik van de Diensten bevestigt uw acceptatie van de herziene Voorwaarden. Wij raden u aan om de voorwaarden regelmatig te beoordelen om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op uw gebruik van de Services. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, moet u stoppen met de Services en uw SelfieYo account verwijderen.

Veel plezier met SelfieYo en fotochat met vrienden.

De onderstaande taal is bedoeld om deze regel te ondersteunen. Het stelt ons in staat om door te gaan met het verbeteren en verbeteren van onze Services, en het helpt ervoor te zorgen dat een paar gemene gebruikers het plezier voor iedereen niet ruïneren. Jouw deel daarbij is simpel. Gebruik gewoon gezond verstand - blijf doorgestuurde foto's naar je vrienden, en stuur geen foto's die ze niet willen ontvangen. Wees aardig op chat en respecteer andere mensen.

Ons publiek

SelfieYo is bedoeld voor gebruik door mensen die 13 jaar of ouder zijn, en personen onder de leeftijd van 13 zijn verboden zelfieyo-accounts te maken.

U verklaart dat u meer dan 18 is of een geimancipeerde minderjarige bent of een wettelijke ouderlijke of voogd toestemming heeft, en bent volledig in staat en bevoegd om de voorwaarden, voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, voorstellen en garanties in te dienen in deze voorwaarden en om te voldoen aan deze voorwaarden. Daarnaast bevestigt u dat u niet eerder van de Services is verwijderd of verwijderd en niet meer dan een SelfieYo account heeft.

Wij mogen, naar eigen goeddunken, weigeren de Diensten aan te bieden aan elke persoon of entiteit. Wij mogen zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken uw recht op het gebruik van de Diensten of enig gedeelte ervan beëindigen en uw toekomstige toegang tot en gebruik van de Diensten of enig gedeelte daarvan blokkeren of verhinderen.

Gebruiksgegevens

Door gebruik te maken van de SelfieYo applicatie gaat u akkoord met het laten SelfieYo informatie verzamelen over uw gebruik van de applicatie, inclusief interacties met foto's. Bijvoorbeeld, wanneer u op een foto stemt of een schermopname maakt, proberen we deze interacties te detecteren. U gaat akkoord dat we het feit delen dat u deze acties heeft genomen met de afzender van de foto. U gaat er ook mee akkoord dat SelfieYo bepaalde soorten informatie verzamelt van en over uw apparaat. Bijvoorbeeld, door zich aan te melden en SelfieYo toe te laten om het adresboek op uw apparaat te openen en gegevens te uploaden naar de servers om uw contacten te synchroniseren, proberen we te vinden welke vrienden al zelfstandig gebruik kunnen maken van SelfieYo. Voor meer informatie over de informatie die we verzamelen van u en uw apparaat en de privacypraktijken van SelfieYo, raadpleegt u ons privacybeleid.

Gebruikers Content

De Services bestaan ​​uit interactieve kenmerken en gebieden die gebruikers toestaan ​​om content te maken, posten, verzenden en / of opslaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot foto's, tekst, afbeeldingen, items of andere materialen (collectief, "Gebruikersinhoud"). U begrijpt dat uw gebruikersinhoud door anderen zichtbaar kan zijn en dat u de mogelijkheid heeft om te controleren wie toegang heeft tot dergelijke inhoud door te bepalen wie u uitnodigingen verzendt en wanneer u Gebruikersinhoud verwijdert OF of u foto's verzendt of verzendt via de openbare functie. Als u foto's publiceert, zijn er geen uitnodigingen nodig en kunnen foto's zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Service.

U gaat ermee akkoord dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor uw Gebruikersinhoud en dat SelfieYo niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor Gebruikersinhoud. Hoewel wij niet verplicht zijn om dit te doen, behouden wij ons het recht en de absolute discretie om gebruikersinhoud te herzien, te screenen en te verwijderen op elk moment en om welke reden dan ook.

U behoudt alle eigendomsrechten in uw gebruikersinhoud. Echter, door gebruikersinhoud in te dienen bij SelfieYo, verleent u hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, onderlicentie- en overdraagbare licentie om dergelijke gebruikersinhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, afgeleide werken te maken van, te distribueren, uit te voeren en te tonen in verband met de Diensten, onder voorbehoud van uw gebruik van privacyinstellingen in de Services om te controleren wie uw gebruikersinhoud kan zien.

terugkoppeling

U stemt ermee in dat eventuele feedback, suggesties, ideeën of andere informatie of materialen betreffende SelfieYo of de Diensten die u verstrekt, hetzij via e-mail of anderszins ("Feedback") niet vertrouwelijk zijn en de eigendom van SelfieYo worden. Wij hebben het recht voor onbeperkt gebruik en verspreiding van dergelijke feedback voor elk doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of vergoeding aan u. U afstand doet van eventuele rechten die u mogelijk heeft op de Feedback (inclusief eventuele auteursrechten of morele rechten). We horen graag van gebruikers, maar alsjeblieft deel uw ideeën niet met ons als u verwacht dat u betaald wordt of wil blijven bezitten of rechten in zich hebben.

Zelfstandige inhoud

Tenzij anders vermeld, bevatten alle materialen die aanwezig zijn op of binnen de Diensten, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, afbeeldingen, codes, illustraties, ontwerpen, iconen, foto's, videoclips en geschreven en andere materialen (collectief, "SelfieYo Content "), Alsmede hun selectie en afspraak, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, handelsjurken, octrooien en / of andere intellectuele eigendomswetten, en ongeautoriseerd gebruik van SelfieYo Content kan dergelijke wetten en deze voorwaarden schenden. Zelfs als uitdrukkelijk in deze voorwaarden wordt verstrekt, verleent SelfieYo geen uitdrukkelijke of impliciete rechten om SelfieYo Content te gebruiken. U gaat ermee akkoord dat u geen verkoop, huur, lease, lening, toewijzing, distributie, licentie, sublicentie of exploitatie mag kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, opslaan, downloaden, verzenden, wijzigen, weergeven, reverse engineering, verkopen of deelnemen aan op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk, SelfieYo Content, de Services of een gerelateerde software, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden.

U krijgt hierbij een beperkte, niet-exclusieve, niet-sublicensabele licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services and SelfieYo Content. Deze licentie is te allen tijde herroepbaar. Deze licentie is onderworpen aan deze voorwaarden en omvat niet:

 • De distributie, publieke prestaties of publieke weergave van SelfieYo Content;
 • Wijzigingen of anderszins afgeleide toepassingen van de Services of SelfieYo Content, of enig gedeelte daarvan, maken;
 • Gebruik van schrapen, data-ontginning, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- of extractiemethoden;
 • Downloaden (behalve pagina caching) enig gedeelte van de Services, SelfieYo Content of eventuele informatie daarin, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​op de Services;
 • Elk gebruik van de Diensten of SelfieYo inhoud anders dan voor hun beoogde doeleinden.

Elk gebruik van de Services of SelfieYo Content, behalve als uitdrukkelijk geautoriseerd in deze Voorwaarden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SelfieYo, is strikt verboden en zal de licentie beëindigen om SelfieYo te gebruiken die in deze Voorwaarden wordt verleend.

Verboden activiteiten

Naast de andere beperkingen die in deze voorwaarden zijn omschreven, gaat u akkoord dat u niet:

 • Gebruik de Diensten voor enig doel dat illegaal is, buiten de reikwijdte van het beoogde gebruik, of anderszins verboden in deze Voorwaarden;
 • Gebruik de Services op een manier die andere gebruikers zou kunnen interfereren, verstoren, negatief beïnvloeden of belemmeren van het volledig genieten van de Services, of dat de werking van de Services op welke manier dan ook kan beschadigen, uitschakelen of belemmeren
 • Compromiseer de beveiliging van de Diensten;
 • Verzend ongewenste of onbevoegde reclame, spam, verzoeken of promotiemateriaal;
 • Gebruik elke robot, spin, kruiper, schraper of andere geautomatiseerde middelen of interface die niet door ons is verstrekt om toegang te krijgen tot de Diensten of om gegevens te extraheren;
 • Omgekeerde engineering van elk aspect van de Services of iets te doen die broncode zou kunnen ontdekken of omzeilen of omzeilen maatregelen die worden gebruikt om de toegang tot een gebied, inhoud of code van de Diensten te voorkomen of te beperken.
 • Gebruik of probeer het account van een andere gebruiker zonder toestemming te gebruiken.
 • Probeer om de inhoudsfiltreringstechnieken die we gebruiken, te omzeilen of om toegang te krijgen tot gebieden / kenmerken van de Diensten die u niet mag toegang hebben tot;
 • Poging om op elke manier aan te geven dat u een relatie met ons heeft of dat wij u of producten of diensten hebben onderschreven zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiervoor;
 • Neem deel aan enig lastig, intimiderend, roofdierig of stalkend gedrag;
 • Verpersoonlijk iemand of entiteit of anderszins misbruik maken van uw relatie met een persoon of entiteit;
 • Schending van de publieke-, privacy- of gegevensbeschermingsrechten van anderen, met inbegrip van het maken van foto's van een ander individu zonder toestemming van die persoon;
 • Inbreuk maken op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of ander intellectueel of eigendomsrecht van een partij;
 • Ontwikkel eventuele toepassingen van derden die interactie hebben met Gebruikersinhoud of de Diensten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; en
 • Gebruik de Services voor ongeoorloofd of onbevoegd doel of deelnemen, aanmoedigen of bevorderen van activiteiten die deze Voorwaarden schenden.

U stemt er voorts akkoord om te voldoen aan de voorwaarden van derden die van toepassing zijn bij het plaatsen van reviews van SelfieYo, inclusief de gebruiksvoorwaarden van iTunes App Store en / of de gebruiksvoorwaarden van de Android Market.

Accountbeveiliging

Nadat u een SelfieYo account heeft geopend, accepteer je alle verantwoordelijkheid voor activiteiten die zich voordoen tijdens het inloggen op uw account. U bent verantwoordelijk voor het verzekeren van uw wachtwoord veilig en veilig. U gaat ermee akkoord dat u uw wachtwoord niet met anderen deelt of iets doet die de beveiliging van uw account in gevaar kan brengen.

Wanneer u eerst een SelfieYo account aanmaakt, vragen we uw mobiele nummer om uw account te verifiëren. Houd er rekening mee dat de tekstberichten van uw vervoerder gelden voor mobiele nummerverificatie. Telkens wanneer u een mobiel nummer bijwerkt of toevoegt, sturen we een verificatiebericht. Uw provider kan u vragen om tekstberichten te ontvangen.

Wijzigingen van de Diensten

Wij behouden ons het recht voor om de Diensten of andere functies of gedeelten ervan zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te stoppen. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zullen zijn voor wijzigingen, opschortingen of beëindiging van de Diensten of enig gedeelte daarvan.

Copyrightbeleid

SelfieYo respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) en andere toepasselijke wetten hebben we een beleid aangenomen om de toegang tot of inhoud te beperken die inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde en in passende omstandigheden en naar eigen goeddunken , beëindigende rekeninghouders of andere gebruikers van de Diensten die worden beschouwd als herhaaldelijk inbreuk maken op het auteursrechtelijk beschermde werk van een derde.

Als u van mening bent dat iets op de Diensten inbreuk maakt op enig auteursrecht dat u bezitten of beheert, kunt u een kennisgeving van dergelijke inbreuk indienen in overeenstemming met de vereisten van 17 USC § 512 (c) (3) bij onze aangewezen agent:

E-mail SelfieYo

Attn: Copyright Agent

Disclaimer

DE DIENSTEN EN HET SELFIEYO-INHOUD ZIJN GELEVERD, ZONDER EXPRESS OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEVOLGTE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. ALS SELFIEYO BEPAALT EEN GOEIE GEBRUIKER-ERVARING TE BEVESTIGEN, KUNNEN NIET TE VERTEGENWOORDEN OF WAARBORGEN DAT DE DIENSTEN ALTIJD ZEKER OF VRIJVRIJD ZIJN OF DAT DE DIENSTEN ALTIJD FUNCTIE WORDEN ZONDER VERTRAGINGEN, DISRUPTIES OF IMPERFECTIES.

Opmerking voor internationale gebruikers

De Services worden gehost in de Verenigde Staten. Als u een gebruiker bent die toegang heeft tot de Services van de Europese Unie, Azië of een ander gebied met wetten of voorschriften die betrekking hebben op het verzamelen, gebruiken en onthullen van persoonsgegevens, die verschillen van de wetten van de Verenigde Staten, kunt u adviseren dat u door uw voortdurende gebruik van de Diensten, die onder de Amerikaanse wet zijn geregeld, u vervoert uw persoonlijke gegevens naar de Verenigde Staten en u stemt ermee in dat overdracht.

geschillen

1) Vrijwaring

Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u akkoord met onszelf, onze leden, aandeelhouders, medewerkers, filialen, licentiegevers en leveranciers (de "SelfieYo Parties"), schadeloos te stellen, te verdedigen en tegen te gaan tegen alle klachten, kosten, vorderingen, schade, verliezen, kosten, passiva en uitgaven (inclusief advocatenkosten) als gevolg van of op welke wijze dan ook betrekking hebben op (a) uw gebruik van de Diensten; (b) Gebruikersinhoud die u via de Services verzendt, uploadt, gebruikt, distribueert, opslaat of anderszins verzendt; (c) uw schending van deze voorwaarden; of (d) uw schending van de rechten van een ander.

2) Beperking van aansprakelijkheid

Behalve waar wettelijk verboden, zal SelfieYo of de SelfieYo-partijen in geen geval aansprakelijk zijn voor indirecte, bijzondere, straf-, incidentele, voorbeeld- of gevolgschade die voortvloeien uit (a) het gebruik of de mogelijkheid om de Diensten te gebruiken; b) de levering van de diensten of daarbij beschikbare materialen; of (c) het gedrag van andere gebruikers van de Diensten, zelfs als SelfieYo is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. U neemt de totale verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de Diensten. Uw enige oplossing tegen SelfieYo voor ontevredenheid met de Diensten of inhoud is om te stoppen met het gebruik van de Services. Indien, ondanks deze voorwaarden, SelfieYo aansprakelijk wordt gesteld voor u voor schade of verlies die voortvloeit uit of op een of andere manier verband houdt met uw gebruik van de Diensten of inhoud, zal SelfieYo aansprakelijkheid in geen geval meer dan $ 1.00 overschrijden. Sommige jurisdicties staan ​​geen aansprakelijkheidsbeperkingen toe, dus de voorgaande beperking is mogelijk niet van toepassing op u.

3) Arbitrage

LEES ASSEBLIEF HET VOLGENDE PARAGRAAF NADAT DAARVAN DAT U NODIGT DIENSTEN MET SELFIEYO TE ONDERWERPEN EN BEPERKT DE MANIER WAARVAN U KUNNEN VAN ONS VERZOEKT.

U en SelfieJe gaat akkoord met een geschil dat voortvloeit uit deze Voorwaarden of uw gebruik van de Diensten, behalve dat u en SelfieYo niet verplicht zijn om een ​​geschil te arbitreren waarin een van beide partijen rechtvaardig en ander verlof voor het beweerde onwettige gebruik van auteursrechten, handelsmerken, handelsnamen, logo's, handelsgeheimen of octrooien. ARBITRATIE PREVENTIEER U VAN HET HOF IN DE HOF OF VAN EEN JURISPRIEF. U en SelfieJe komen overeen (a) dat er een arbitrage zal optreden in Suffolk County, Massachusetts; (b) die arbitrage door een enkele arbiter vertrouwelijk wordt uitgevoerd overeenkomstig de regels van JAMS; en (c) dat de staats- of federale rechtbanken van Suffolk County, Massachusetts uitsluitend bevoegd zijn voor beroepen op een arbitrageprijs en over eventuele pakken tussen partijen die geen arbitrage hebben. Anders dan de hieronder beschreven procedures en procedures, heeft de arbiter de bevoegdheid om een ​​remedie te geven die anders voor de rechtbank beschikbaar zou zijn.

OF HET GESCHILD IN DE ARBITRATIE OF IN HET HOF GESTELD WORDT, ZAL JE EN ZELFIEYO NIET AAN EEN ANDERE KLASSACTIE, CLASS ARBITRATIE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE BEGINNEN.

4) Forum en locatie

Een rechtszaak, indien van u, of SelfieYo tegenover de andere zal zich voordoen in de staat of federale rechtbank in New Castle County, Delaware. U en SelfieJe gaat akkoord dat de jurisdictie en locatie van deze rechtbanken exclusief zijn.

Toepasselijk recht

Elk geschil tussen u en SelfieYo wordt geregeld door deze voorwaarden en de wetten van de staat Delaware en de toepasselijke wetgeving van de Verenigde Staten, zonder in te gaan op eventuele conflicten van wettenbeginselen die kunnen voorzien in de toepassing van de wetgeving van een andere jurisdictie.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, onjuist of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling geacht te worden afgescheiden van deze Voorwaarden en wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende bepalingen niet beïnvloed.

Volledige Overeenkomst

Deze Voorwaarden vervullen alle voorafgaande begrippen betreffende hetzelfde en vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen u en SelfieYo.

Vragen en opmerkingen

SelfieYo verwelkomt opmerkingen, vragen, zorgen of suggesties. Stuur alsjeblieft feedback aan ons doorbezoek onze contactpagina.